Przetwarzanie Danych Osobowych – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Ultramaratonu Nadbużańskiego z siedzibą w Siedlcach, ul. Fabryczna 8/29.
 2. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest mailowo: sylwia@fundacjaumn.pl lub pisemnie na adres siedziby fundacji.
 3. Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:
  • realizacji postanowień Umowy, jaką zawarliśmy z Panią/Panem,
  • obsługi przyjętej korespondencji i rozpatrzenia Pani/Pana sprawy,
  • w celu informacyjnym np. wyniki z imprezy, informacje prasowe,
  • w celu dowodowym, archiwalnym,
  • dokonywania rozliczeń finansowych, wystawienia faktur,
  • prowadzenia kampanii reklamowych i działań marketingowych,
  • promocji naszych działań, organizowanych przez nas imprez sportowych,
  • w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom i usługodawcom (np. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych i video), partnerom i sponsorom, instytucjom określonym przez przepisy prawa (np. Urząd Skarbowy) – przy czym te podmioty będą przetwarzać dane, wyłącznie w zakresie i w celu podanym w pkt 3., w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 6. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi ich przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do swoich danych,
  • sprostowania swoich danych;
  • usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  • przenoszenia danych;
  • wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 8. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie są profilowane.

Pliki cookies

 1. Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku Twojego komputera/smartphona/tableta. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej strony www.
 2. Twoje dane osobowe nie są przetwarzane ani przechowywane za pomocą plików cookies.
 3. Nasza strona stosuje pliki cookies w celu:
  • właściwego dopasowania strony do potrzeb użytkowników,
  • zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika,
  • tworzenia statystyk oglądalności strony.
 4. Możesz skonfigurować ustawienia przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku Twojego  komputera, smartphona/tableta. Efektem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności naszej strony.